مطالب مرتبط:

تشکیل دولت نجات ملی، خشم دولت مستعفی یمن را برانگیخت!

رییس جمهور مستعفی یمن نسبت به اقدام انصار الله و کنگره مردمی یمن برای تشکیل و معرفی دولت نجات ملی واکنش نشان داد.

مطالب اخیر