مطالب مرتبط:

به دلیل کمبود آب، بند سلما فقط می‌تواند 14 میگاوات برق تولید کند

بند سلما که قابلیت تولید ۴۲ میگاوات برق را دارد، به دلیل فعال نبودن هر سه توربین و کمبود آب نمی‌تواند این مقدار را تولید کند.

مطالب اخیر