مطالب مرتبط:

موضوع برخورد نادرست محافظين والى ننگرهار به مقامات عاليرتبه ارجاع شده است

کابل (پژواک،١٠قوس ٩٥): شرکت برشنا مى گويد که موضوع ضرب و شتم کارمندان اين رياست توسط محافظين والى ننگرهار، به شوراى امنيت و ارگانهاى محل راجع شده است. وحيدالله توحيدى سخنگوى شرکت برشنا در کابل، به تاريخ ١٠ قوس به آژانس خبرى پژواک گفت که قرار فيصله، در همه ولايات روند جمع آورى پول صرفيۀ برق از... read more

مطالب اخیر