مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی با سرپرست نمایندگی خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

مطالب اخیر