مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی با سرپرست نمایندگی خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

(Visited 14 times, 1 visits today)

مطالب اخیر