مطالب مرتبط:

پروژه مساعدت درعرصه های منسوب به تجارت افغانستان افتتاح شد

آریانانیوز: پروژه تجارت برای رشد اقتصادی و همکاری های منطقوی (ATEG) به ارزش 4.5 میلیون یورو افتتاح گردید…

مطالب اخیر