مطالب مرتبط:

وزیر مالیه طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۶ را در اختیار مجلس نمایندگان قرار داد

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور امروز (چهارشنبه) طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۶ را برای تصویب در اختیار مجلس نمایندگان قرار داد.

مطالب اخیر