مطالب مرتبط:

شکایت باشندگان بامیان از عدم توجه حکومت پیشین به ولایت بامیان

شکایت باشندگان بامیان از عدم توجه حکومت پیشین به ولایت بامیان

مطالب اخیر