مطالب مرتبط:

ملاقات معین اداری وزارت امورخارجه با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ درکابل

روزگذشته دوکتور نصیراحمد، با خانم مونیکا زاناریلی دیدار و گفتگو کرد…

مطالب اخیر