مطالب مرتبط:

مارکا: اوزیل و دی‌ماریا به دنبال بازگشت به رئال

روزنامه مارکا چاپ مادرید مدعی شد که آنخل دی‌ماریا و مسوت اوزیل دوست دارند به باشگاه سابقشان یعنی رئال ...

مطالب اخیر