مطالب مرتبط:

ستایش مقام های محلی فراه از نیروهای امنیتی در این ولایت

مقام های محلی ولایت فراه در غرب کشور ضمن تمجید و ستایش از نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولایت، آنها را قهرمانان کشور خوانده و از باشندگان فراه نیز خواسته اند که از نظامیان کشور حمایت کنند.

مطالب اخیر