مطالب مرتبط:

بودجه ملی سال ۱۳۹۶ افغانستان به مجلس نمایندگان ارائه شد

حکومت افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس نمایندگان ارائه کرد. مجموع بودجه ملی سال آینده این کشور ۴۶۶ میلیارد افغانی (حدود ۶.۶ میلیارد دلار) است. نایب اول مجلس نمایندگان پیش از این گفته بود در صورت برکنار نشدن وزرای سلب صلاحیت شده، طرح بودجه را تایید نخواهند کرد.

مطالب اخیر