مطالب مرتبط:

واکنش دوستم به اتهام لت و کوب احمد ایشچی

پیام آفتاب: دفتر مطبوعاتی عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور در واکنش به اتهام لت وکوب انجنیر احمد ایشچی اعلام کرده است که وی به ظن تمویل مخالفین بازداشت شده است.

مطالب اخیر