مطالب مرتبط:

پارلمان تفاهمنامه برگشت مهاجرین از سویدن را رد کرد

پیام آفتاب: یادداشت تفاهم در مورد برگشت مهاجرین که پیش از این سوی وزارت امور مهاجرین و دولت سویدن ترتیب شده بود از سوی پارلمان رد شد.

مطالب اخیر