مطالب مرتبط:

زن هندی ربوده شده در کابل آزاد شد

«جودیت دیسوزا» کارمند هندی موسسه آغاخان که چندی پیش در کابل ربوده شده بود، آزاد شده است

مطالب اخیر