مطالب مرتبط:

ښايي آلماني سرتېري تر اوږدې مودې افغانستان کې پاتې شي

آلماني چارواکي وايي، ښايي سرتېري یې تر اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تر څنګ پاتې شي.

مطالب اخیر