مطالب مرتبط:

آخرین تکه‌های جنبش روشنایی! / وقتی رهبران سنتی و مدرن هر دو ناکام و مردم مسخره می‌شوند!

پیام آفتاب بدون شک جنبش روشنایی درس بزرگ دیگری بود که مردم از اعتماد به رهبران سنتی خود و امید به رهبران جدید که مدرن خوانده می‌شوند گرفتند؛ اینکه این رهبران همیشه در نقاط حساس کناره گیری می‌کنند و مردم را در صحنه تنها می‌گذارند

مطالب اخیر