مطالب مرتبط:

۱۱ تن از کارکنان ریاست هواشناسی کشور به ترکیه اعزام می شود

اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور اعلام کرد که یازده تن از کارمندان ریاست هواشناسی این اداره برای یک دوره آموزشی به ترکیه اعزام می‌شوند.

مطالب اخیر