مطالب مرتبط:

شمار هواپیماهای A۲۹ قوای هوایی به بیست فروند می رسد

برای تعلیم و تربیه هر پیلوت طیاره A۲۹ که در کشورهای مختلف جهان آموزش می‌بینند، بیش از یک و نیم میلیون دالر امریکایی هزینه می‌گردد

مطالب اخیر