مطالب مرتبط:

امریکا در تلاش فراهم کردن ۵۳ هلیکوپتر «بلک‌هاک» به افغانستان است

وزارت دفاع امریکا از کنگره این کشور درخواست کرده است تا زمینه ارسال ۵۳ بال هلیکوپتر از نوع بلک هاک را برای ارتش ملی افغانستان فراهم کند.

مطالب اخیر