مطالب مرتبط:

دشمن دستی قوی و بلند در میان ما دارد

جابجایی برخی مناطق از دولت به مخالفان مسلح و یا بالعکس، همزمان با افزایش انتقاد ها از حکومت، خصوصاً مسوولان نهادهای امنیتی بوده است

مطالب اخیر