مطالب مرتبط:

180 نفر از کارمندان دولتی افغانستان در دوره امنیت سایبری شرکت کردند

180 نفر از کارمندان دولتی افغانستان در برنامه آموزشی با عنوان «امنیت در برابر حملات سایبری» که توسط وزارت مخابرات برگزار شد، شرکت و مدرک آموزشی این دوره را دریافت کردند.

مطالب اخیر