مطالب مرتبط:

دولت از سرمایه گذاران و تولیدات داخلی بیشتر حمایت کند

رئیس‌جمهور گفت که با افتتاح خط آهن آقینه گام نخست در راستای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها برداشته شده و گام بعدی وصل‌شدن شیرخان بندر به مزار شریف و مزارشریف به هرات خواهد بود.

مطالب اخیر