مطالب مرتبط:

فراخبر: بررسی پیامدهای کارهای فرا قانونی از سوی مقام …

Members of Afghanistan Lawyers Union on Monday raised concerns over extrajudicial actions by high ranking government officials, saying this would raise doubts on the credibility of nation's judicial and legal institutions.

مطالب اخیر