مطالب مرتبط:

اسلام با فساد و فحشا مخالف است نه با حضور زنان در اجتماع

بهتر است نخست به پاک سازی و اسلامیزه کردن نهادهای امنیتی و پولیس همت بگماریم و پس از آن خواهران و مادران خویش را به پیوستن به صفوف آنها تشویق و ترغیب کنیم؛ چرا که در غیر آن صورت، با دستان خویش آن معصومان را به ورطه های مخوف و تاریک فساد و فحشا سوق می دهیم.

مطالب اخیر