مطالب مرتبط:

پلان‌های وزارت زراعت و مالداری جهت افزایش محصولات داخلی افغانستان

وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‎گوید در نظردارد به هدف افزایش محصولات زراعتی برنامه‎های وسیع را روی دست گیرد. این وزارت می‎گوید پلان دارد که بخاطر افزایش محصولات زراعتی و کاهش واردا...

مطالب اخیر