مطالب مرتبط:

اتحادیه اروپا برنامه «ATEG» را جهت خودکفایی افغانستان تمویل می‎کند

اتحادیه اروپا برنامه تجارت برای رشد اقتصاد و همکاری‎های منطقوی یا «ATEG» را برای حمایت و کمک با افغانستان در راستای خودکفایی تمویل می‎کند. این اتحادیه همزمان با وصل شد...

مطالب اخیر