مطالب مرتبط:

مهمترین رویدادهای امنیتی ۹ قوس

دستگیری 162 مجرم در کابل،تصفیه طالبان از چندین روستا در «ننگرهار»، کشته شدن ۱۲ عضو طالبان در «فراه» و کشته شدن یکی از فرماندهان طالبان در «ارزگان»، مهمترین رویدادهای امنیتی ۹ قوس افغانستان است.

مطالب اخیر