مطالب مرتبط:

١٢،٥ میلیون دالر در اعمار پروژه هاى زيربنايى زراعت سرمايه گذارى میشود

کابل(پژواک،٩ قوس ٩٥): مقام هاى افغان خواستار سرمايه گذارى مشترک سکتور خصوصى و دولت در ساخت کانال هاى آبيارى، فابريکه هاى پروسس پنبه و نخ، فارم هاى مرغ، مارکيت مرغ فروشى و سبزخانه ها در کشور شدند. اين مقام ها در نشستى تحت نام «فرصت های سرمایه گذارى ها دربخش زراعت، مالدارى و ايجاد زيربناها» در... read more

مطالب اخیر