مطالب مرتبط:

محور اصلی مذاکرات صلح در کشور باید شورای عالی صلح باشد

عبدالله عبدالله رییس اجرایی تاکید کرده است که محور اصلی مذاکرات صلح در کشور باید شورای عالی صلح باشد و این شورا باید از تمام جریانات مربوط به صلح آگاه باشد.

مطالب اخیر