مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: هدف ما این است که هر ولایت سرحدی افغانستان به منطقۀ تجارتی مبدل گردد

مطالب اخیر