مطالب مرتبط:

طالبان مسلح ۳ پوسته را در ولسوالی نیش کندهار سقوط دادند

طالبان مسلح صبح امروز بالای ولسوالی نیش کندهار حمله کرده و سه پوسته را سقوط داده اند. باشنده گان محل شمار آنان را سه صد تن خوانده و می گویند که طالبان مسلح بالای پوسته های مناطق شی...

مطالب اخیر