مطالب مرتبط:

عبدالله عبدالله با اعضای پارلمان جوانان دیدار کرد

رئیس اجرائیه در دیدار با اعضای پارلمان جوان گفته است که برای حل مشکلات جوانان با وزرا و مقام های ولایتی صحبت می کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالل...

مطالب اخیر