مطالب مرتبط:

موران: رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر حمایت امریکا در جایگاه کنونی هستند

یک عضو پیشین کانگرس ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید حکومت وحدت ملی آن‌چنان که تصور می‌شد انتظارات را برآورده نکرده‌است

مطالب اخیر