مطالب مرتبط:

طالبان: از طرح‌های توسعه‌ای افغانستان حمایت می‌کنیم

طالبان اعلام کرده است که از طرح‌های ملی که به نفع مردم افغانستان و باعث توسعه شود، حمایت می‌کند و همچنین متعهد به محافظت از آنها است.

مطالب اخیر