مطالب مرتبط:

هند بالگردهای افغانستان را تعمیر می کند

پیام آفتاب: هند، قطعات این بالگردها را فراهم کرده و بالگردهای از کار افتاده را بازسازی و فعال خواهد ساخت.

مطالب اخیر