مطالب مرتبط:

با الگوگیری از پیامبر(ص) و ائمه اطهار، چشم و گوش خود را باز کنیم و متوجه رخنه دشمنان دین باشیم

امروزه تمامی دشمنان اسلام نهایت تلاش خویش را میکنند تا دین اسلام را سست کنند، لذا وظیفه ما جوانان است تا با الگوگیری از پیامبر(ص) و ائمه اطهار، چشم و گوش خود را باز کنیم و متوجه رخنه دشمنان دین باشیم و با وحدت و هماهنگی خویش مانع رسیدن به اهداف دشمنان شویم .

مطالب اخیر