مطالب مرتبط:

تلاش یک نهاد دانشجویی برای ترویج فرهنگ اهدای خون

نهاد «اهدای خون محصلین افغانستان » از ۵ سال بدینسو شروع به فعالیت نموده است که در این مدت بیش از ۱۲۰۰ دانشجو به گونه رضاکار خون اهدا نموده اند.

مطالب اخیر