مطالب مرتبط:

تعهدات رئیس جمهور غنی به مقامات و فعالان مدنی بلخ!

مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که رئیس جمهور اشرف غنی در دیدارش با مقامات و فعالان مدنی بلخ روی مبارزۀ جدی با تروریزم تأکید کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهو...

مطالب اخیر