مطالب مرتبط:

استقبال سناتوران از افتتاح راه آهن افغانستان-ترکمنستان

سناتوران از افتتاح راه آهن آقینه که افغانستان را با ترکمنستان وصل می‌کند، استقبال کرده و آن را گام بزرگ در راستای توسعه اقتصادی کشور دانستند.

مطالب اخیر