مطالب مرتبط:

گروه طالبان: از طرح‌های بزرگ توسعه‌ای افغانستان حمایت و حفاظت می‌کنیم

گروه طالبان اعلام کرده که از طرح‌های بزرگ توسعه که باعث توسعه شده و به منفعت مردم افغانستان باشد، حمایت و به نیروهایش دستور داده که از آنها حفاظت کرده و حتی در تامین امنیت آنها نیز تلاش کنند.

مطالب اخیر