مطالب مرتبط:

روز پرکار رئیس جمهور غنی در بلخ

آریانانیوز: به گفته سخنگوی ریاست جمهوری، رئیس جمهور امروز با مقام ها در مزار شریف دیدار خواهد کرد.

مطالب اخیر