مطالب مرتبط:

استقبال مجلس سنا از افتتاح خط آهن افغانستان – ترکمنستان / خط آهن آقینه – ترکمنستان به رشد اقتصادی افغانستان کمک می‌کند

مجلس سنا از افتتاح خط آهن افغانستان-ترکمنستان استقبال کرده می‌گوید این خط آهن می‌تواند به رشد اقتصادی افغانستان کمک کند.

مطالب اخیر