مطالب مرتبط:

بانک‌های خون دولتی عملکرد خوبی ندارند

«کسی که سبب نجات یک انسان از مرگ شود، مانند آن است که همه انسان‌ها را از مرگ نجات داده باشد»

مطالب اخیر