مطالب مرتبط:

حق السکوت علنی رئیس جمهور به مجرمان انتخاباتی

پیام آفتاب: متاسفانه منصوب کردن برخی افراد به عنوان مشاور رئیس جمهور کاملا وجهه باج دهی پیدا کرده و اکنون با تعیین اعضای پیشین کمسیون انتخابات به این سمت، این باج دهی رنگ و بوی کاملا علنی به خود گرفته است.

مطالب اخیر