مطالب مرتبط:

افتتاح خط آهن اتامراد- آقینه گام بزرگی در راستای رشد اقتصادی کشور است

سناتوران در مجلس سنا افتتاح خط آهن اتامراد – آقینه را گام بزرگی در راستای رشد اقتصادی کشور دانسته و از آن استقبال می کنند.

مطالب اخیر