مطالب مرتبط:

وزارت امور مهاجرین، از نبود بودجۀ کافى براى بهبود وضعیت بیجاشدگان خبر داد

کابل (پژواک، ۹ قوس۹۵): وزارت امور مهاجرین، از نبود بودجۀ کافى براى عرضۀ خدمات و بهبود وضعیت بیجاشدگان خبر داده ميگويد که در جريان سال گذشته، بيش از٩٠هزار تن به اثر جنگ ها بيجا شده اند. به گفتۀ مسوولان این وزارت، اين تعداد که ۵۸ درصد آنها اطفال اند در١١ ولایت کشور بیجاشده اند و ضرورت عاجل به عرضۀ... read more

مطالب اخیر