مطالب مرتبط:

مشرانو جرگۀ افغانستان از افتتاح خط آهن آقینه استقبال کرد

مشرانو جرگه افغانستان ضمن استقبال از افتتاح خط آهن افغانستان - ترکمنستان آنرا برای رشد اقتصاد کشور با اهمیت می داند. حسیب الله کلیمزی معاون دوم این جرگه که ریاست روز سه شنبه این جرگه را ب...

مطالب اخیر