مطالب مرتبط:

معاون اول رئیس‌جمهور؛ مظهر اقتدار دولت یا اقتدار شخصی

رسانه‌های داخلی و خارجی بار دیگر از برخورد شخصی معاون اول رئیس‌جمهور با یک شهروند کشور خبر داده‌اند. بار اول این خبر از طریق روزنامه نیویارک‌تایمز یکی از نشریات معتبر آمریکا به نشر رسید و به‌دنبال آن رسانه‌های داخلی با پی‌گیری این خبر گزارش‌هایی در مورد لت‌وکوب احمد ایشچی از بزرگان قومی ازبک و والی پیشین ولایت جوزجان توسط جنرال دوستم و محافظانش خبر دادند.

مطالب اخیر