مطالب مرتبط:

گفتمان « نقش و رسالت علمای کرام درقبال تأمین صلح » برگزار شد

گفتمانی با عنوان " نقش و رسالت علمای کرام درقبال تأمین صلح" با حضور ۳۰ تن از علمای جید و فعالین مدنی ولایت هرات برگزار شد.

مطالب اخیر