مطالب مرتبط:

دانش: معترضین باید از حرکت های غیر ضروری جلوگیری کنند

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کسانی که در تظاهرات امروز شنبه به خاطر پروژه انتقال برق ترکمنستان دعوت شده اند، خواسته است تا بر حکومت اعتماد داشته باشند و از حرکت های غیر ضروری جلوگیری کنند

مطالب اخیر